O škole

Súkromná základná umelecká škola Námestovo bola na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR v roku 2006 zaradená do siete škôl na Slovensku. Zriaďovateľkou a štatutárnou zástupkyňou školy je pani Zuzana Fernezová. Škola sídli na ulici Mláka 4 v Námestove, elokované pracoviská má v Rabči/ budova Pošty/, Sihelné/ budova MŠ/, Oravskej Jasenici/ ZŠ/, Oravskom Veselom/ ZŠ/, Zákamennom/ Dom kultúry/, Oravskej Lesnej/ ZŠ/, Zubrohlave/ ZŠ. Súkromná ZUŠ ponúka vzdelávanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom odbore. Žiakov prijíma od piatich rokov veku dieťaťa. Poskytuje odbornú prípravu na talentové skúšky na Konzervatória, na prijímacie skúšky na stredné a vysoké školy umeleckého a pedagogického zamerania.

Elokované triedy

  • Rabča - Urbár / Pošta
  • Zákamenné - Kultúrny dom
  • Oravská Jasenica - Základná škola
  • Oravské Veselé - Základná škola
  • Oravská Lesná - Základná škola
  • Sihelné - Materská škôlka
  • Zubrohlava - Základná škola
  • Novoť - Základná škola