7. ročník okresnej valentínskej výtvarnej súťaže VALENTÍNKA

Kategórie ZUŠ:

I.kategória 6 - 8 rokov

 1. Michal Kubíček, SZUŠ Fernezová Námestovo
 2. Daniela Brisudová, SZUŠ Fernezová Námestovo
 3. Alica Patáková, SZUŠ Fernezová Námestovo

Cena poroty:

 1. Anton Plaskúr, SZUŠ Fernezová Námestovo
 2. Júlia Trnková SZUŠ Fernezová Námestovo
 3. Nina Berliková, SZUŠ Fernezová Námestovo

II.kategória 9 - 12 rokov

 1. Dominik Brisuda, SZUŠ Fernezová Námestovo
 2. Sofia Blažencová, SZUŠ Fernezová Námestovo
 3. Lea Laššáková, SZUŠ Fernezová Námestovo

Cena poroty:

 1. Timea Jendrišáková, SZUŠ Fernezová Námestovo
 2. Nela Ondrisková, SZUŠ Fernezová Námestovo
 3. Alica Laššáková, SZUŠ Fernezová Námestovo

III.kategória 13 - 15 rokov

 1. Ella Kurtulíková, SZUŠ Fernezová Námestovo

Výsledky potvrdila porota dňa 01.03.2024 v zložení:

Mgr. Janka Peštová Sýkorová – výtvarníčka  ZUŠ Ignáca Kolčáka Námestovo

Kristína Ptačinová –  vychovávateľka CVČ Maják Námestovo

Barbora Beňuš Florková Dis. – výtvarníčka SZUŠ Fernezová Námestovo

Mgr. Andrea Lubasová – riaditeľka CVČ Maják Námestovo