VÝTVARNÝ ODBOR

VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarné umenie sa snažíme deťom priblížiť cez rozličné techniky a metódy. Svet farieb a krásy zobrazujeme malebnými motívmi života. Výtvarné umenie zachytávame vo všetkých svojich smeroch. Deti nachádzajú nádheru farebného sveta.