HUDOBNÝ ODBOR

HUDOBNÝ ODBOR

Široká paleta hudobných nástrojov dáva všetkým žiakom možnosť objavovať gracióznosť hudby. Hudba je pre nás veľkým darom a tento dar sa snažíme podať aj naším deťom. Speváci využívajú vlastný hlas na vyjadrenie pocitov hudby.