Elokované triedy

  • Rabča - Urbár / Pošta
  • Zákamenné - Kultúrny dom
  • Oravská Jasenica - Základná škola
  • Oravské Veselé - Základná škola
  • Oravská Lesná - Základná škola
  • Sihelné - Materská škôlka
  • Zubrohlava - Základná škola
  • Novoť - Základná škola