TANEČNÝ ODBOR

TANEČNÝ ODBOR

Veselé nôžky a výskot pri tancoch deťom približujú dôležitosť tanca ako vyjadrovacieho prostriedku umenia. Opäť rôzna variabilita štýlov ponúka pohľad na tanečné umenie a deti majú možnosť zistiť akým prínosom je pre nich tanec.