19.02.2024 III. ročník školskej súťaže v sólovej hre na heligónke

Deti súťažili v 5. kategóriach, dokopy všetkých detí bolo 61

1. kategória: všetkých detí bolo 15

3. miesto: Filip Sivoň a Grižák Samuel 2. miesto: Kubašová Aneta 1. miesto: Aneta Skurcoňáková a Skurčák Jakub Cena za najmladšieho účastníka: Matej Kovalíček

2. kategória: všetkých detí bolo v kategórii 14

3. miesto: Monika Vonšáková a Magdaléna Vnenčáková 2. miesto: Izabela Rajniaková a Gabrielová Anabela 1. miesto: Peter Jagelka

3. katgória: všetkých detí v kategórii bolo 9

3. miesto: Šubjak Rudolf 2. miesto: Chudiak Damián Ján 1. miesto: Mathias Chudjak

4. kategória: počet detí v kategórii 12

3. miesto: Viktória Brišová 2. miesto: Timea Maslaňáková 1. miesto: Miloš Bartkovjak

5. kategória: počet detí 11

3. miesto: Karolína Skurčaková 2. miesto: Marcela Maťugová a Marek Glovaťák 1. miesto: Dávid Skurčák