15.04.2024 Prijímacie skúšky pre školský rok 2024/2025

Milí rodičia a žiaci,

srdečne Vás pozývame na prijímacie skúšky pre šk. rok 2024/2025.

Dátumy a miesta prijímacích skúšok :

2. máj 2024 Rabča- budova Urbáru/pošty od 14:00 hod. (výtvarný a hudobný odbor)

3. máj 2024 Novoť- budova základnej školy od 14:00 hod.(výtvarný a hudobný odbor)

6. máj 2024 Námestovo- budova elektro Žofaj- oproti Slovenskej Sporiteľni- vchod pri darčekovej predajni od 14:00 hod. (výtvarný,tanečný a hudobný odbor)

7. máj 2024 Zákamenné- budova starého Kultúrneho domu od 14:00 hod. (výtvarný,tanečný a hudobný odbor)

9. máj 2024 Oravská Lesná- budova základnej školy od 14:00 hod (hudobný odbor)

Doplnkové prijímacie skúšky sú na pobočkách Zubrohlava a Oravská Jasenica - Výtvarný odbor

Zubrohlava- budova základnej školy 13. máj 2024 o 16:00 hod.

Oravská Jasenica- budova základnej školy, každý štvrtok od 12:00 hod. do 15:00 hod.

Tento rok pre Vás otvárame novinku - Výtvarný odbor so zameraním na animovaný film

Tento odbor môžu navštevovať deti od 7 rokov a viesť ho bude p. uč. Mgr.art. Malovaníková Martina

Prijímacie skúšky na tento odbor budú v Námestove- 6. mája 2024 od 14:00 a v Zákamennom 7. mája 2024 od 14:00 hod.

Tešíme sa na Vás !