24.02.2023 Výtvarná súťaž - Valentínske srdiečko

Žiak pod vedením p. uč. Barbory Florkovej sa umiestnil na výtvarnej súťaži - Valentínske srdiečko. Gratulujeme !