27.05.2024 Vystúpenie v MŠ v Rabči 2024

Ako to vyzerá v hudobnom kráľovstve? Je tam poriadne veselo. Presvedčiť o tom sa mohli aj deti z Materskej školy z Rabče, kde sme zavítali s našimi žiakmi zo Súkromná základná umelecká škola Fernezová v rámci výchovno-vzdelávacieho koncertu.