13.06.2024 Vystúpenie v MŠ Lienka vo Vavrečke

Radosť, smiech, spev a hudba zavládli v Súkromnej materskej škôlke Lienka vo Vavrečke aj vďaka našim šikovným a talentovaným hudobníkom zo Súkromná základná umelecká škola Fernezová.