23.02.2023 Vystúpenie pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku

Žiačka Marianna Huráková pod vedením p. uč. Mgr. Mareka Kuku na vystúpení pre Slovákov žijúcich v Chorvátsku, ktorí zavítali do Trstenej na pozvanie Matice Slovenskej.