13.08.2014 Vystúpenie Eriky Žitňákovej na jarmoku v Trstenej, dni mesta Trstená a otvorenie priehradného múru 2014

Vystúpenie Eriky Žitňákovej na jarmoku v Trstenej, dni mesta Trstená a otvorenie priehradného múru 2014