01.06.2023 VII. ročník akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl ASPUŠ 2023

Žiaci školy sa v dňoch 1.-2.6.2023 zúčastnili na medzinárodnom VII. ročníku akordeónovej súťažnej prehliadky umeleckých škôl ASPUŠ 2023 v Turčianskych Tepliciach. V II. kategórii získal Filip Drunek zlaté pásmo a Tamara Bronerská strieborné pásmo. V kategórii IV. získala Marianna Huráková strieborné pásmo. Žiakov na súťaž pripravil ich pedagóg Mgr. Marek Kuka, DiS.art.