27.05.2022 Tatranská nota 2022

V dňoch 27.5. až 29.5. 2022 sa žiacky sláčikový orchester Wolf Gang Amaterus pod vedením p. uč. Malovaníka zúčastil na prvom ročníku medzinárodného festivalu neprofesionálnych sláčikových orchestrov v Tatranskej Lomnici.