02.01.2022 ORNAMENT 2020

Maľovanka je publikácia, ktorú vydáva Pohronské osvetové stredisko s finančnou podporou Fondu na podporu umenia v projekte Poklady na Hrone. Do publikácie bolo vybraných 14 prác žiakov výtvarného odboru v Zákamennom, ich úlohou bolo vytvoriť kresbu ornamentu inšpirovanú výšivkou z poskytnutej fotografie. Ďakujeme pani Mgr. Magdaléne Gáfrikovej z POS za možnosť zapojiť sa.