27.05.2022 Nitrianska Lutna 2022

V hre na akordeóne získal Filip Drunek v I. kategórii - 3. miesto.

V III. kategorií získala Marianna Huráková 1. miesto.

Ich pedagóg M. Kuka získal diplom a cenu za úspešnú pedagogickú prípravu.