26.10.2023 Medzinárodné akordeónové dni v Prahe

Žiačka Marianna Huráková zo SZUŠ Fernezová sa v dňoch 26. – 29. 10. 2023 
zúčastnila na akordeónovej súťaži: 9. Medzinárodné akordeónové dni v Prahe. Marianka súťažila v IV. kategórii, kde v konkurencii akordeonistov z Nemecka, Číny, Litvy, Poľska, Česka a Slovenska získala Strieborné pásmo. Na súťaž ju pripravil jej pedagóg akordeónu Mgr. Marek Kuka, DiS.ar