17.04.2023 Medzinárodná akordeónová súťaž Ostrava 2023

Filip Drunek a Marianna Huráková sa zúčastnili 13.-14. apríla 2023 na jubilejnom X. ročníku Medzinárodnej akordeónovej súťaže Ostrava 2023 v Česku. V silnej a početnej konkurencii poľských, českých a slovenských akordeonistov získal Filip v I. kategórii 3 miesto. Marianna súťažila v III. kategórii kde sa umiestnila tiež na 3. mieste. Žiakov pripravuje ped. Mgr. Marek Kuka, DiS.art.