23.10.2023 Koncert v Komunitnom centre v Námestove

Na Orave máme veľa šikovných a talentovaných detí, ktoré aj vďaka našej škole SZUŠ Fernezová a veľkej podpore rodičov, môžu rozvíjať svoj talent. Radi  im ponúkame možnosti, kedy sa so svojím nadaním môžu podeliť aj s ostatnými a zároveň sa motivovať do ďalšej práce. Práve preto sme pripravili koncert v Komunitnom centre v Námestove. V podaní detí zazneli opäť krásne melódie. Tešíme sa z každých vystúpení, lebo  hudba robí nás samých, ale aj iných ľudí  lepšími  a zušľachťuje každého človeka.