02.05.2024 Klavírna súťaž 2024

Klavírna súťaž – Námestovo, 30. 04. 2024

1. Kategória:

I. miesto: Madliaková Dorota -/vyuč.: Mikolajčíková A./
Vojtkuliak Jakub -/vyuč.: Mikolajčíková A./
II. miesto: Franeková Natália -/vyuč.: Holubčík B./
Kramarčík Andreas -/vyuč.: Jendrášková H./
III. miesto: Kasanová Dorota -/vyuč.: Kurtulíková S./

2. Kategória:

I. miesto: Holienčinová Adela -/vyuč.: Holubčík B./
Sivčáková Anna -/vyuč.: Kormaňáková M./
II. miesto: Bahledová Rebeka -/vyuč.: Huráková M./
Mrekajová Dorota -/vyuč.: Kormaňáková M./
III. miesto: Kojdiaková Tamara -/vyuč.: Mikolajčíková A./

3. Kategória:

I. miesto: Jendroľová Nela -/vyuč.: Kurtulíková S./
II. miesto: Briš Adam -/vyuč.: Holubčík B./
Sivčáková Ivana -/vyuč.: Mikolajčíková A./
III. miesto: Hrubjaková Katarína -/vyuč.: Huráková M./
Račáková Jana -/vyuč.: Mikolajčíková A./