06.12.2022 Dom sociálnych služieb “Terézia“ v obci Lokca

Byť nablízku starým a chorým, priniesť radosť a pokoj. Aj o to sme sa snažili počas Mikulášskeho koncertu s našimi šikovnými žiakmi zo Súkromnej základnej umeleckej školy Fernezová v Dome sociálnych služieb “Terézia“ v oravskej obci Lokca.