19.06.2023 Divertimento Musicale 2023 Sláčikový orchester WolfGangAmaterus

Sláčikový orchester Wolf Gang Amaterus sa dňa 17.6.2023 zúčastnil na celoštátnej postupovej súťaži Divertimento Musicale 2023 v Lučenci kde získali krásne strieborné pásmo v II.kategórii. Mgr.art Adrián Malovaník ktorý je zakladateľom sláčikového orchestra získal cenu NOS za dielo slovenského autora.