23.10.2023 Deň otvorených dverí v centre sociálnych služieb Tvrdošín

V Centre sociálnych služieb v Tvrdošíne dnes mali veľký deň, "Deň otvorených dverí" a my so žiakmi a učiteľmi zo SZUŠ Fernezová sme boli pri tom, aby sme všetkých hostí, zamestnancov a klientov potešili radostnými piesňami.