20.03.2024 7. ročník okresnej valentínskej výtvarnej súťaže VALENTÍNKA

Kategórie ZUŠ:
I.kategória 6 - 8 rokov
1. Michal Kubíček, SZUŠ Fernezová Námestovo
2. Daniela Brisudová, SZUŠ Fernezová Námestovo
3. Alica Patáková, SZUŠ Fernezová Námestovo
Cena poroty:
1. Anton Plaskúr, SZUŠ Fernezová Námestovo
2. Júlia Trnková SZUŠ Fernezová Námestovo
3. Nina Berliková, SZUŠ Fernezová Námestovo
II.kategória 9 - 12 rokov
1. Dominik Brisuda, SZUŠ Fernezová Námestovo
2. Sofia Blažencová, SZUŠ Fernezová Námestovo
3. Lea Laššáková, SZUŠ Fernezová Námestovo
Cena poroty:
1. Timea Jendrišáková, SZUŠ Fernezová Námestovo
2. Nela Ondrisková, SZUŠ Fernezová Námestovo
3. Alica Laššáková, SZUŠ Fernezová Námestovo
III.kategória 13 - 15 rokov
1. Ella Kurtulíková, SZUŠ Fernezová Námestovo