18.04.2023 10. výročie založenia Jednoty dôchodcov vo Vavrečke.

Dňa 12. 4. 2023 si slávnosťou pripomenuli 10. výročie založenia Jednoty dôchodcov vo Vavrečke. Na nej sa zúčastnili aj žiaci Michaela Adamcová a Ondrej Košút, ktorých pripravil ich ped. Mgr. Marek Kuka, DiS.art.