Tanečný Odbor

Veselé nôžky a výskot pri tancoch deťom približujú dôležitosť tanca ako vyjadrovacieho prostriedku umenia. Opäť rôzna variabilita štýlov ponúka pohľad na tanečné umenie a deti majú možnosť zistiť akým prínosom je pre nich tanec.

Učitelia:

  • Mgr. Hvolková Natália
  • Vrábľová Eva