Kontakt

SZUŠ Námestovo
Mláka 4
O29 01
Námestovo

Telefón: Riaditeľ - Zuzana Fernezová DiS.art.  +421 907 153 606
Kancelária ekonóm: 043 2388198
Kancelária riaditeľa: 043 2388498

Zriaďovateľ: szus@fernezova.sk
Riaditeľ: szus@fernezova.sk
Ekonóm: ekonom@fernezova.sk
Technické zabezpečenie: ferry@orava.sk
aSc Agenda:  http://szusfernezova.edupage.org/
Technická Podpora:  https://download.teamviewer.com/download/TeamViewer_Setup.exe/

Súkromná Základná umelecká škola Námestovo
Zriaďovateľ: FERNEZOVÁ ZUZANA, Štefánikova 263/10, 029 01 Námestovo
Riaditeľ: Fernezová Zuzana, Mláka 4, 029 01 Námestovo
Ekonóm: Markusková Mária
Technik: Ferneza Peter