Vystúpenie akordeónový súbor ARWA na "Uličky Európy" pri príležitosti dňa Európy v Trstenej 9.5.2019