Medzinárodná akordeónová súťaž ITALIA AWARD 2016

Žiačka našej školy ERIKA ŽITŇÁKOVÁ sa spolu so svojim pedagógom Marekom Kukom, DiS.art. zúčastnila v dňoch 17.- 21. júna 2016 jubilejného 10. ročníka Art Accordion Festival v provincii Teramo v Taliansku. V rámci tohto festivalu sa konala Medzinárodná akordeónová súťaž ITALIA AWARD, kde Erika, ktorá súťažila v dvoch kategóriách, v silnej konkurencii dosiahla úžasné výsledky. V kategórii Students, E (do 18. rokov) získala 2. miesto a v kategórii koncertných umelcov Concertists-Junior získala 1. miesto a cenu Grand Prix-Premio Assoluto (Abolútny víťaz). V každej kategórii musela Erika predviesť iný, veľmi náročný repertoár. Našej Erike a jej pedagógovi srdečne gratulujeme!