Novinky

tumblr_static_white.jpg

Duo E. Žitňáková a M. Vranová na Veľkonočnom dni tradícií v Trstenej, 7.4.2017. ped. M.Kuka

E.Zitnakova_na_Velkonocnom_dni__tradicii_v_Trstenej_7.4.2017.JPG

E.Zitnakova_a_M._Vranova_na_Velkonocnom_dni_tradicii_v_Trstenej_7.4.2017.JPG

Duo Erika Žitňáková a Martina Vranová na Ocenení športovcov roka 2016, Trstená 24.3.2017, ped. M.Kuka.

Duo Zitnakova E. a Vranova M. Sportovec roka 2016,24.3.2017, Trstena_1.jpg

Duo_Erika_Zitnakova_a_Martina_Vranova.JPG

Vystúpenia Eriky Žitňákovej na Cezhraničnej záverečnej konferencii "15 rokov spolupráce Mesta Trstená a Gminy Jablonka v oblasti kultúry a ochrany životného prostredia", dňa 27.2.2017 v Trstenej. Žiačky p. učiteľa Mareka Kuku

Erika_Zitnakova__Konferencia_SK_PL_27042017_Trstena.JPG

Duo_Erika_Zitnakova_a_Martina_Vranova_SK_PL_27022017_Trstena_2_.JPG

Duo_Erika_Zitnakova_a_Martina_Vranova_SK_PL_27022017_Trstena.JPG

V Trstenej sa uskutočnila 10. decembra tohto roka slávnosť s názvom "Odkaz Mons. Viktora Trstenského pre spoločnosť na Slovensku", pri príležitosti 10. výročia úmrtia tohto významného trstenského rodáka. V rámci kultúrneho programu vystúpil s cyklom barokových skladieb J. S. Bacha a H. Purcella, žiacky akordeónový orchester ARWA, ktorý vedie Marek Kuka.

Akord_orch_ARWA_10_12_2016.JPG

Vianocny_koncert_2016_Zakamenne.jpg

Vianocny_koncert_2016_Lesna.jpg

Vianocny_koncert_2016_Sihelne.jpg

vianocny_koncert_2016.jpg

plagat_10_vyro__ie.jpg

Vítanie detí v Trstenej kde vystúpila Erika Žitňáková z triedy p.Mareka Kuku DiS.art.

Zitnakova_Erika_Vitanie_Deti_Primatorom_Trstena_2.JPG

Darinka Pokusová z Novoti vyhrala 1.miesto vo výtvarnej súťaži PRIMALEX
2016. Darinka chodí do výtvarného odboru - pobočka Zákamenné. Na foto
je pri preberaní výhry spolu s pani učiteľkou výtvarného odboru
BcA.Veronikou Petriska. Gratulujeme!

Pokusova_Darinka_sutaz_primalex_2016_1.jpg

___2016_Fernezova_BarboraDSC_0345.JPG

absolvak2016.jpg

Akordeónový orchester ARWA, SZUŠ Námestovo, na medzinárodnom koncerte v Trstenej.13.4.2016, ped. M.Kuka

Orchester_ARWA_3.JPG

Akordeónový orchester ARWA, SZUŠ Námestovo, na medzinárodnom koncerte v Trstenej.13.4.2016, ped. M.Kuka

Orchester_ARWA_2.JPG

Akordeónový orchester ARWA, SZUŠ Námestovo, na medzinárodnom koncerte v Trstenej.13.4.2016, ped. M.KukaOrchester_ARWA_1.JPG

Popoluska_Namestovo.fw.png

velkonocny_koncert_2016.jpg 

Vianocny_koncert_2015_oravska_lesna.jpg

Popoluska_pozvanka.fw.png

Vianocne trhy 2015 Namestovo_1.jpg

Vianocny_koncert_2015_sihelne.jpg

 

Tretí akordeónovéhý seminár
organizovaného Hudobnou a tanečnou fakultou Vysokej školy múzických umení.
Na pozvanie akordeonistu prof. Borisa Lenka, ArtD. z VŠMU sa jej zúčastnil
pedagóg Marek Kuka spolu so svojim žiakom Samuelom Homolom. Na seminári
Samuel absolvoval otvorenú hodinu pod vedením prof. Raimunda Kákoniho z
VŠMU.

SZU___z__ava_V.Hurakova_ziacka_3_roc_SPD_Samuel_Homola_Martina_Vranova_Roman_Polacik_absolvent_nasej_SZU___a_herec_divadla_A._Bagara_v_Nitre_a_ich_pedagog_Marek_Kuka__DiS.art..JPG

Privítanie účastníkov dekankou HTF VŠMU prof. Irinou Čiernikovou, ArtD. a prof. Borisom Lenkom, ArtD

Priv__tanie_____astn__kov_dekankou_HTF_V__MU_prof._Irinou___iernikovou__ArtD._a_prof._Borisom_Lenkom__ArtD..JPG

Akordeónový orchester na Vianočnom chrámovom koncerte v kostole sv. Martina v Trstenej, 18.12.2014,ped. M.Kuka

18.12.2014_Koncert_v_kostole_sv.Martina_v_Trstenej_akord.s__bor__ped._M.Kuka.jpg

Akorde__nov___orchester_na_Viano__nom_chr__movom_koncerte_v_kostole_sv._Martina_v_Trstenej__18.12.2014_ped._M.Kuka.jpg

Erika Žitňáková z SZUŠ Námestovo s M.Vranovou na oceňovaní Celoslovenskej výtvarnej súťaže Pramienok v Trstenej, 5.12.2014, ped. M.Kuka

Erika___it____kov___z_SZU___N__mestovo_s_M.Vranovou_na_oce__ovan___Celoslovenskej_v__tvarnej_s____a__e_Pramienok_v_Trstenej__5.12.2014__ped._M.Kuka.jpg

Viano__n___Z__kamenn__.jpg 

Mikulassky_koncert_2014.jpg

Otvorenie priehradného múru 12.11.2014. Vystúpili Erika Žitňáková zo SZUŠ
Námestovo a Martina Vranová zo ZUŠ Trstená z akordeónových tried p.uč.
M.Kuku za účasti predsedu ŽSK Juraja Blanára, primátorov Trstenej a
Námestova, generálneho riaditeľa SVP, š.p. Jozefa Supeka, štátneho
tajomníka MŽSR Vojtecha Ferencza a médií Tv Markíza, STV, TA3, TASR.

 
Otvorenie_pr.m__ru__12.11.2014_Erika_a_Martina..jpg
 
Otvorenie_priehradn__ho_m__ru__12.11.2014____ia__ky_E.__it____kov___SZU___N__mestovo_a_M.Vranov___ZU___Trsten__.jpg
 

Na udelenie verejných ocenení mesta Trstená vystupovala
Erika Žitňáková, SZUŠ Námestovo s M.Vranovou, 8.11.2014,
Dni mesta Trstená - Ocenenie osobností mesta Trstená, pedagóg. M.Kuka
 

Erika___it____kov____SZU___N__mestovo__8.11.2014__Dni_mesta_Trsten___Ocenenie_osobnost___mesta_Trsten____ped._M.Kuka.JPG
 
Erika___it____kov____SZU___N__mestovo_s_M.Vranovou__8.11.2014__Dni_mesta_Trsten___Ocenenie_osobnost___mesta_Trsten____ped._M.Kuka.JPG
 
Erika___it____kov___zo_SZU___N__mestovo_s_M._Vranovou__Dni_mesta_Trsten___Ocenenie_osobnost___mesta_Trsten____8.11.2014__ped._M.Kuka.JPG
 

 Na MARTINSKOM JARMOKU 7. novembra 2014 na Námestí M.R. Štefánika v Trstenej zahrala a zaspievala  Erika Žitňáková, SZUŠ Námestovo s M. Vranovou, pedagóg. M.Kuka

 
Erika___it____kov____SZU___N__mestovo__7.11.2014__Martinsk___jarmok_v_Trstenej__ped._M.Kuka.JPG
 
Erika___it____kov____SZU___N__mestovo_s_M._Vranovou__Martinsk___jarmok_v_Trstenej__7.11._2014__ped._M.Kuka.JPG
 
Erika___it____kov___zo_SZU___N__mestovo_na_Martinskom_jarmoku_v_Trstenej__7.11._2014__ped._M.Kuka.JPG
 
Vianocny_koncert_SZUZ_2013.png
 
European_Concert_Bratislava.jpg
 
 Erika Žitňáková po vystúpení na Európskom koncerte EMCY v Bratislavskom hrade, 10.11.2013_1.JPG

 

Na koncerte účinkovala Erika Žitňáková žiačka pána učiteľa Mareka Kuku.

 
IMG.jpg

Medzinárodná akordeónová súťaž

Ostrava 2013

 

Medzinárodná akordeónová súťaž

Ostrava 2012

I. ročník

    

 

 

 

 

 

 

 

       Filip Bránický ( SZUŠ Námestovo) na Mestskom koncerte

      renesančnej a barokovej hudby v drevenom, gotickom

     kostolíku v   Tvrdošíne, 29.8.2010.

 

 
 


 

 


 

 

3.1.2009 naši žiaci R.Poláčik a F.Branický vystúpili

na Benefičnom koncerte v Novej Bani v sprievode p.uč.M.Kuku 

 

 

 

 ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2007-2008 !!!

 

 

Koncert Rabča

    •  28.mája 2007 žiaci z elokovaných tried v Rabči vystupujú na koncerte v Kultúrnom dome Rabča

Koncert Školskej skupiny

    • 24.mája 2007 v Dome Kultúry Námestovo žiaci zo školskej hudobnej skupiny pripravujú  koncert, predstavia sa so skladbami pop musik, hosťom budú žiaci ZUŠ-Nižná- gitarový súbor a učitelia SZUŠ Námestovo

Bambiriáda

    • 19.mája 2007 naša škola spestrila svojim kultúrnym programom BAMBIRIÁDU 2007 V Námestove