Hudobný odbor

 HUDOBNÝ ODBOR

Široká paleta hudobných nástrojov dáva všetkým žiakom možnosť objavovať gracióznosť hudby. Hudba je pre nás veľkým darom a tento dar sa snažíme podať aj naším deťom. Speváci využívajú vlastný hlas na vyjadrenie pocitov hudby.

 

 • Bjelaková Klára - husle
 • Fernezová Miroslava DiS.art. - spev pop, muzikálový spev, spevácky zbor
 • Fernezová Zuzana DiS.art. - klavír, korepetície
 • Gonda Marián - gitara
 • Grižák Peter DiS.art.- klavír, akordeón, heligónka
 • Hančák Peter - keyboard, gitara
 • Mgr.art Holubčík Blažej - klavír, keyboard, hudobná náuka
 • Mgr. Huráková Monika - klavír, keyboard, hudobná náuka
 • Jankuliak Michal - gitara, elektrická gitara
 • Jochimová Natália - keyboard
 • Kapjor Jakub - flauta, saxafón
 • PaedDr. Kormaňáková Michaela- klavír, hudobná náuka
 • Kubas Ján DiS.art. - gitara, bicie nástroje
 • Bc.Kuka Marek DiS.art. - akordeón, akordeónový súbor
 • Mgr. Kurtulíková Silvia - klavír, hudobná náuka
 • Luscoň Patrik - akordeón, klavír, keyboard
 • Mgr.art Malovaník Adrián DiS.art. - husle
 • Mikolajčíková Terézia - klavír
 • Mgr. Pojezdalová Beáta - gitara
 • Bc. Polťáková Monika - spev, husle, klavír
 • Sivoňová  Alžbeta DiS.art. - klavír, keyboard
 • Špirec Miloš DiS.art. - akordeón
 • Vonšáková Veronika DiS.art. - klavír, korepetície, obligát
 • Mgr. Vrabčeková Magdaléna - klavír, keyboard