Hudobný odbor

 HUDOBNÝ ODBOR

Široká paleta hudobných nástrojov dáva všetkým žiakom možnosť objavovať gracióznosť hudby. Hudba je pre nás veľkým darom a tento dar sa snažíme podať aj naším deťom. Speváci využívajú vlastný hlas na vyjadrenie pocitov hudby.

 

Učitelia:

 • Berlíková Darina - husle
 • Bjeláková Klára DiS.art. - husle
 • Fernezová Miroslava DiS.art. - spev pop, muzikálový spev, spevácky zbor
 • Fernezová Zuzana DiS.art. - klavír, korepetície
 • Grižák Peter DiS.art.- klavír, akordeón, heligónka
 • Hančák Peter - keyboard, gitara
 • Mgr.art Holubčík Blažej - klavír, keyboard, hudobná náuka
 • Mgr. Huráková Monika - klavír, keyboard, hudobná náuka
 • Jankuliak Michal DiS.art. - gitara, elektrická gitara
 • Mgr. Judáková Monika DiS.art. - spev, klavír, keyboard,
 • Kapjor Jakub DiS.art. - flauta, saxafón
 • Mgr. Kobielus Fedorová Zuzana DiS.art. - husle,
 • Korčušková Terézia DiS.art. - klavír
 • PaedDr. Kormaňáková Michaela- klavír, hudobná náuka
 • Kubas Ján DiS.art. - gitara, bicie nástroje
 • Mgr. Kuka Marek DiS.art. - akordeón, akordeónový súbor
 • Mgr. Kurtulíková Silvia - klavír, hudobná náuka
 • Luscon Patrik - akordeón
 • Mgr.art Malovaník Adrián DiS.art. - husle
 • Mgr. Pojezdalová Beáta - gitara
 • Mgr. Polťáková Veronika - klavír, keyboard 
 • Špirec Miloš DiS.art. - akordeón
 • Bc. Vonšáková Veronika DiS.art. - klavír, korepetície, obligát
 • Vonšáková Erika - klavír,