Sláčikový orchester WolfGangAmaterus

Dňa 14.7.2019 sa sláčikový orchester WolfGangAmaterus pod vedením Mgr.art. Adriána Malovaníka zúčastnil na koncerte Hudobné leto na Slanickom ostrove.