Školský rok 2019/2020

Vážení rodičia, milí žiaci, školský rok 2019/2020
začína 2.septembra 2019 (pondelok) od 12.00 hod. v Námestove a na všetkých pobočkách /elokovaných pracoviskách/. V tento deň je žiak povinný prísť sa zapísať k svojmu triednemu učiteľovi.
V prípade záujmu sa noví žiaci môžu nahlásiť riaditeľke školy - 0907 153 606 do 12. septembra 2019.