Školský rok 2018 2019

Vážení rodičia, milí žiaci, školský rok 2018/2019 

začíname 3.septembra 2018 od 12.00 hod.

Námestovo a všetky pobočky/elokované pracoviská/.