Prijímacie skúšky

Vážení rodičia, milí žiaci. Pozývame Vás na otvorenie nového školského roka 2. septembra 2020 od 12:00 hod. na všetkých pobočkách alebo vid. nižšie - Podľa pobočiek.

Ďalšie informácie budú vyvesené na viditeľných miestach na každej pobočke.

Každý žiak sa musí nahlásiť u svojho učiteľa, nakoľko sa tvorí rozvrh hodín.

Podľa pobočiek:
Sihelné: 7.9.p.Grižák (akordeón, heligónka)
Rabča: 2.9. p.Grižák,Špirec (akordeón, heligónka) ,Jankuliak (gitara),Huráková (náuka, klavír, klávesy)
Rabča: 3.9. p.Petriska výtvarný odbor
Zubrohlava: 2.9. p.Korčušková (klavír,klávesy) a výtvarný odbor
Námestovo: 2.9. p.Kurtulíková (náuka, klavír),Vonšáková (klavír, klávesy) ,Kuka (akordeón), a výtvarný odbor
Námestovo: 2.9. tanečný odbor stretnutie na Mláke 4 (oproti Slovenskej Sporiteľni)
Námestovo: 3.9. p.Huráková (klavír, klávesy),Jankuliak (gitara) ,Malovaník (husle) ,

Kapjor (dychové nástroje)
Zákamenné: 2.9. všetci vyučujúci
Zákamenné: 3.9. tanečný odbor
Novoť: 2.9. p.Kobielus Fedorová (husle)
Novoť: 3.9. p.Korčušková (klavír)
Novoť: 4.9. p.Polťáková (klavír)
Oravská Lesná: 2.9. p.Pojezdalová (gitara), Holubčík (klavír, klávesy)
Oravská Lesná: 3.9. p.Kapjor (dychové nástroje)