Prijímacie skúšky

 

Ak máte záujem prihlásiť svoje dieťa na  štúdium v hudobnom alebo výtvarnom odbore, stiahnete si prihlášku a čestné prehlásenie zo stránky školy www.fernezova.sk, -   PRIHLÁŠKA “  vypíšete, podpíšete ! a pošlete na adresu školy:

Súkromná základná umelecká škola

Mláka 4

Námestovo 029 01

=====================================================

Prijímame len deti do 10 rokov !!!

 

V prípade otázok volať: 0907 153 606 Zuzana Fernezová riaditeľka školy.