Prijímacie skúšky

          SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA Fernezová

             Mláka 4 Námestovo /oproti Slovenskej sporiteľni/   

 

            pozýva predškolákov a žiakov základných  škôl na prijímacie skúšky                                                 

                  do HUDOBNÉHO, TANEČNÉHO a VÝTVARNÉHO odboru

Na štúdium ponúkame:

HUDOBNÝ ODBOR: klavír, klávesy, akordeón, heligónka, gitara klasická- elektrická, dychové nástroje- flauta priečna- zobcová, saxofón, trúbka, husle, bicie nástroje, spev, hlasová výchova, koncerty, súťaže, hra v hudobných  súboroch.

TANEČNÝ ODBOR: tanečná príprava, tanec – klasický, kreatívny, džez, ľudový, country tance, latinsko americké, základy baletu, tanečné prehliadky a súťaže.

VÝTVARNÝ ODBOR: kresba, maľba, grafika, práca s hlinou, základy umeleckej fotografie, dekoratívne činnosti, modelovanie, výstavy, výtvarné súťaže.

KDE?  KEDY?

23.apríl 2018 od 14.00 hod. Námestovo/Mláka 4,oproti Slovenskej sporiteľni

3.máj 2018 od 14.00 hod.  Zákamenné/starý kultúrny dom

4.máj 2018 od 14.00 hod. Oravská Lesná/základná škola

9.máj 2018 od 14.00 hod. Rabča/ Pošta Rabča,2.poschodie

 

Výtvarný odbor - Oravská Jasenica a Oravské Veselé po dohode s pani učiteľkou Mgr.Alenkou Durčákovou-Kondelovou.

 

Vážení rodičia, v prípade, že nestihnete vypísaný termín môžete na prijímacie skúšky prísť aj v iný deň po dohode s riaditeľkou školy. Na skúšky sa dieťa, žiak musí dostaviť v sprievode zákonného zástupcu !!!

 

www.fernezova.sk  0907 153 606 – riaditeľka školy