Ponuka práce

Súkromná základná umelecká škola Mláka 4 Námestovo, prijme od 1.9.2019
do zamestnania učiteľa/učiteľku hry na klavír na elokované pracovisko do
Novoti a Zákamenného.
Informácie: Zuzana Fernezová DiS.art.-riaditeľka školy,
szus@fernezova.sk, 0907 153 606