Dištančné vyučovanie

Ministerstvo školstva, vedy ,výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelaní rozhoduje takto:

S účinnosťou od 26.októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách.

Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou/online/. Vyučujúci budú rodičov a žiakov kontaktovať a poskytnú im všetky potrebné informácie a pokyny.

Rodičov a žiakov prosíme o zodpovedné pristupovanie k dištančnej forme vyučovania !!!

 

                                                                                                                     Ďakujeme za pochopenie.