Návšteva Opery

V apríli naša škola navštívila Štátnu operu v Banskej Bystrici. Čarovná flauta od W.A.Mozarta bola skutočne čarovná. Profesionálne výkony účinkujúcich zanechali v deťoch taký silný dojem, že cestou domov si vyspevovali melódie z árií. Skoro stovka žiakov, učiteľov, rodičov a starých rodičov ďakujú za úžasný zážitok.

___2017_Fernezova_BarboraDSC_1593.JPG

___2017_Fernezova_BarboraDSC_1603.JPG